01Nordenget Gårdsmuseum er et privat drevet museum og ligger i Markabygda. Museet er drevet av Martin Alfred Friberg og Hallfryd Marie Friberg.

Nordenget gård har vært i familien siden ca 1800-tallet som husmannsplass. Det ble eget bruk i 1905.

Min morfar (Alfred Andresen) var gårdbruker fra 1916 til 1940. Da min mor (Ragna Friberg) og far (Olav Friberg) overtok bruket.

Jeg overtok gården i 1990 og gjorde bruket gradvis om til museum.

Vår første "Åpen Dag" var i 1994. Da var det uthus i to etasjer, stabbur med diverse melkeutstyr og stuebygning som brukes som restaurant.

I 1998 ble det bygd et nytt hus på 160kvm i halvannen etasje som etter hvert er blitt fylt med museumsgjenstander.

Vi har veldig mange interessante museumsgjenstander; platespillere, telefoner, regnemaskiner, radioer, symaskiner, motorsager, mye gårdsredskaper, traktorer, biler, motorsykkel, mopeder, hestevandring, turbin, synkemine(dropptank), 50talls kjøkken og mye, mye mer av stort og smått.

Nytt museumsbygg på 720kvm ble ferdig i 2010.

Hilsen

Martin og Hallfryd